Zásady ochrany osobných údajov

Týmto uďeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v zmysle uvedených podmienok na https://www.leaseplan.sk/page/suhlas-so-spracuvanim-osobnych-udajov.